عید فطر 93

عید فطر امسال رفتیم گرگان

یک هفته اونجا بودیم و دخترکم حسااااااااااااااابی خوش گذروند و از باباجون و عموجون سو استفاده کرد با لوس کردنای خودش

 

بعدش رفتیم به طرف رشت و انزلی و اون طرفا

اوجا هم خیلی بهت خوش گذشت

حسابی توی آب دریا بازی کردی


 

/ 0 نظر / 37 بازدید