عمق زندگی

لباسها در آب کوتاه میشوند و برنج ها دراز. در درازای زندگی لباس باش و در پهنای آن، برنج. واگر عمق این پند را نفهمیدی, بدان که تنها نیستی !

/ 1 نظر / 5 بازدید
سید

واقعا تنهایی بد دردیه