پیارسال همچین شبی

پیارسال همچین شبی منتظر بودم تو فردا به دنیا بیایی

پیارسال همچین شبی پر بودم از استرس و هیجان

انگار همین دیشب بود

چقدر زود 2

سال گذشت

چقدر زووود 2

ساله شدی دخترک نازنینم

چقدر زووووووووووووود

 

دوستت دارم دلبرک قشنگم

 

/ 6 نظر / 15 بازدید