زهرا سادات

داشتن اذان میگفتن،

خیلی دلواپس بودم،

پرستاره صدام زد،

همراه مرضیه موذنی

گفتم بله!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

گفت مبارک باشه. حال هر دوشون خوبه

گوش دادم. موذن داشت میگفت: «اشهد ان محمدا رسول الله»

 

و اینجوری بود که زهرا سادات ما روز پنج شنبه به دنیا اومد.

 

 

 

زهرا سادات

/ 13 نظر / 10 بازدید