بازگش دوباره

بالاخره بعد از سه ماه دوری از خونه و زندگی دیشب برگشتم به خونه خودمون

خیلی دوران سخت و پر استرسی بود

 

اما همه چیز به خیر گذشت

از خداوند مهربون برای همه چیز ممنونم و خدا رو هزار مرتبه شکر میکنم

 

و ما تازه زندگی سه نفرمون رو شروع کردیم

برامون دعا کنید

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید